ภาษาไทย               
| | | | |
banner

 ข้อตกลงการใช้บริการ
 

ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ www.cashth.com

1.
ก่อน ทำการ ซื้อ-ขาย สมาชิกต้องตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชี Prepaid Card Online ของท่านให้ถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดในการโอน เงิน หรือโอน Prepaid Card Online ทาง CashTh จะไม่รับผิดชอบ อันเนื่องมาจากสมาชิกแจ้งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมาผิดพลาด

2.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ทันทีตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ

ต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

3.ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามที่ Prepaid Card Online แต่ละสกุลกำหนดไว้ และตามอัตราที่ CashTh กำหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

4.ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ทาง CashTh เป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่ง

ของผู้ใช้บริการ  CashTh จึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความบกพร่องอันเกิดจากระบบของผู้ให้บริการ

Prepaid Card Online ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ Prepaid Card Online บริการนั้นๆ เอง

5.ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ตามขั้นตอนและวิธีการของ CashTh ให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางช่องทางการ  ให้บริการตามที่  CashTh กำหนดไว้

6.Anti-Money Laundering Policy  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ Update ล่าสุด )

พ.ศ.2542 ทาง CashTh จะไม่รับเงินซึ่งได้มาอย่างไม่สุจริตใจ
หรือได้มาโดยมิชอบซุกซ่อนหรือปกปิด

7.ถ้าหากผู้ใช้บริการท่านใดเอา ชื่อ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี Prepaid Card Online ของบุคคลอื่นมาแอบอ้างทำการ ซื้อ-ขาย ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายทาง CashTh จะดำเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงที่สุด

8. CashTh ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เตือนภัย Neteller บล็อคและปิดบัญชี
Tag
เกี่ยวกับ CashTh.Com
ข้อตกลงการใช้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
สำนักงานกฎหมายประจำบริษัท
ประวัติ Perfect Money
ประวัติ WebMoney
ประวัติ OkPay
วิธีการสมัคร PerFect Money การยืนยันตัวตน การโอนเงิน
วิธีการสมัคร WebMoney การยืนยันตัวตน การโอนเงิน
วิธีการซื้อ Prepaid card Online
วิธีการขาย Prepaid card Online
วิธีการยืนยันตัวตนกับ CashTh.com
วิธีการจัดการ Profile ใน CashTh.com
รับสั่งซื้อสั่งจอง PM
ต้องความช่วยเหลือ online กรุณาลงTeamviewer
Statistic
Today Registered : 0
Total Members : 4,715
banner
banner
banner
banner
banner
Copyright © 2017 Www.cashth.com. All rights reserved. STAFF ... User 000003177763 : 11
บริษัท ไทยอินโทรดิวซิ่งโบรกเกอร์ จำกัด 576/51 ไอวี่ริเวอร์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 Tel: 086-026-3003 Fax: 02-108-0332 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554059952
©ขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2537 ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ CashTh ห้าม ทำการ คัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล